Thông báo!

 11:58 12/09/2021        Lượt xem: 230

Ngày 13/09/21 Tất cả công nhân viên và ban lãnh đạo chi nhánh Dừa Hữu Cơ chi nhánh Trà Vinh phải test nhanh COVID-19 (Chi phí test nhanh Cty sẽ thanh toán lại). Sáng ngày 14/09/21 Ban quản lý phải thu giấy test của từng người và đo thân nhiệt trước khi vào nhà máy sản xuất!
Bài viết liên quan