Chi xơ dừa

Bán Chỉ xơ dừa xuất khẩu

MSP1053
Giá: 3.480đ
Chỉ ép kiện: 3.480 đ/kg Chỉ xuất khẩu: 140-150USD/ton

Thảm xơ dừa xuất khẩu

MSP1064
Giá: 70.000đ
Thảm xơ dừa quy cách 49 x 49 x 5 cm; nặng 3,8 - 4,5 kg