Chi xơ dừa

Bán Chỉ xơ dừa xuất khẩu

MSP1053
Giá: 2.500đ
Chỉ xe dây giá: 3.800 đ/kg Chỉ tươi ép kiện: 2.500 đ/kg Chỉ xuất khẩu: 190-200 USD/ton