Bán Mụn dừa sạch Bao bigsize 150 lít mụn

Bao bigsize 150 Lít Mụn dừa sạch, hạt mụn to, ít chỉ và Không nhiễm mặn! Giá tại kho: Bán ghe: 35.000đ/b Bán xe 3 dò: 40.000đ/b
Mã sản phẩm: MSP1052
Giá: 35.000đ

Sản phẩm liên quan