Bán Chỉ xơ dừa xuất khẩu

Chỉ ép kiện: 3.480 đ/kg Chỉ xuất khẩu: 140-150USD/ton
Mã sản phẩm: MSP1053
Giá: 3.480đ

Sản phẩm liên quan