Bán Chỉ xơ dừa xuất khẩu

Chỉ xuất khẩu: 120 - 150 USD/ton
Mã sản phẩm: MSP1053
Giá: 3.850đ