Mụn dừa sạch

Bán Mụn dừa sạch Bao bigsize 150 lít mụn

MSP1052
Giá: 26.000đ
Bao bigsize 150 Lít Mụn dừa sạch, hạt mụn to, ít chỉ và Không nhiễm mặn!

Mụn sạch hữu cơ Bao 65 (120 lít)

MSP1062
Giá: 22.000đ
Mụn sạch, ít chỉ và Không nhiễm mặn