Mụn dừa sạch

Mụn sạch hữu cơ Bao 65 (120 lít)

MSP1062
Giá: 27.500đ
Mụn sạch, ít chỉ và Không nhiễm mặn Bán ghe: 27.500-30.000 đ/bao Bán xe 3 dò: 35.000đ/bao

Bán Mụn dừa sạch Bao bigsize 150 lít mụn

MSP1052
Giá: 35.000đ
Bao bigsize 150 Lít Mụn dừa sạch, hạt mụn to, ít chỉ và Không nhiễm mặn! Giá tại kho: Bán ghe: 35.000đ/b Bán xe 3 dò: 40.000đ/b