Thu mua vỏ dừa khô

Giá lấy tại bãi: Khu huyện Càng Long - Trà Vinh: 250-300.000đ/thiên vỏ Khu vực khác: 250.000đ/thiên vỏ Xe chở giao tại kho Vỏ đẹp, lớn: 450-500.000đ/thiên Vỏ bình thường: 400.000đ/thiên
Mã sản phẩm: MSP1055
Giá: 250.000đ

Sản phẩm liên quan