Thu mua vỏ dừa khô

Giá lấy tại bãi: Khu huyện Càng Long - Trà Vinh: 200.000đ/thiên vỏ. Tuỳ vào chất lượng vỏ và cở vỏ to nhỏ Khu vực khác: 200.000đ/thiên vỏ bao gồm chi phí lên vỏ lên xe
Mã sản phẩm: MSP1055
Giá: 200đ

Sản phẩm liên quan