Thu mua vỏ dừa khô

Giá lấy tại bãi: Khu huyện Càng Long - Trà Vinh: 600-650.000đ/thiên vỏ Khu vực khác: 600.000đ/thiên vỏ
Mã sản phẩm: MSP1055
Giá: 65đ

Sản phẩm liên quan